إيران

معالم الجذب في إيران (86)

 • إصطخر
   
 • آرامكاه حافظ
   
 • ساحة نقش جهان
   
 • قصر كلستان
   
 • مسجد الشيخ لطف الله
   
 • متحف طهران للفن الحديث
   
 • Niavaran Palace Complex
   
 • جسر خاجو
   
 • مسجد الشاه
   
 • جسر سي وسه بل
   
 • نقش رستم
   
 • Rudkhan Castle
   
 • بازار طهران الكبير
   
 • مشهد
   
 • Tomb of Cyrus
   
 • المسجد الأزرق في تبريز
   
 • قلعة كريم خان زند
   
 • Imamzadeh Saleh, Shemiran
   

Comments on إيران (1)

You are trying to post a comment as guest
ارزوی موفقیت برای تمامی هنرمندان وعکاسان ایران زمین ...شادو سرزنده باشید ارادتمند شما محمد رفیعی http://www.panoramio.com/user/6216386

Mohammad Rafie

11-04-2013 05:10

Qomlījeh, إيران

0

Capital — طهران

Time in capital — 1/01/70 00:00:00

تذاكر